משפט מסחרי

המשרד עובד עם חברות פרטיות ועוסק במתן שירותים משפטיים לחברות פרטיות.

המשרד עוסק בליווי משפטי של הקמת מיזמים עסקיים, הקמת מפעלים, הקמת שותפויות, מכירת מניות, הסכמי שיתוף בין בעלי מניות, הקצאות פרטיות ועסקאות מורכבות על פי דינים אלו. המשרד עוסק במתן ייעוץ משפטי, הדרוש לגופים ועסקים מסחריים, לרבות: ייסוד חברות והכנת הסכמי מייסדים והכנת מסמכי התאגדות ופרוטוקולים, הסכמי רכישת מניות והשקעות בתאגידים; הסכמי רכישה, הסכמי מיזוג ופיצול, הסכמי השקעה; הכנת הסכמים הדרושים במהלך העסקים הרגיל לחברות ומתן ייעוץ שוטף, ליווי ייסוד ופעילות של מיזמים.

ייצוג וליווי שוטף של לקוחות עסקיים ופרטיים בתחום עסקי המסחר כולל חוזים, תביעות בבתי משפט, זכויות יוצרים ולשון הרע, משקיעים, יזמים, קבלנים ועסקים מגוונים בפרויקטים ומיזמים משותפים.