משפט מינהלי

הגנה על זכויות הפרט הינה סימן ההיכר הבולט ביותר של חברה חופשית, מן הצד השני נראה כי הענקת סמכויות ומוגדרות לרשויות השלטון הינו הכרח בל יגונה.

שליטת הממשל והמינהל חולשת על חיי היום יום של האזרח ונוגעים לכל תחום ותחום בחייו הפרטיים, על כן חשיבות רבה נלמדת למנהל תקין.
משרדנו שימש מספר שנים יועצה המשפטי של עיריית אופקים.

במסגרת תפקיד המשרד כיועצה המשפטי  של העירייה טיפל משרדי בתחומים הבאים:
1. חוות דעת משפטיות באופן שוטף.
2. ייצוג בערכאות משפטיות.
3. הצגת עמדת היועץ המשפטי בכל העניינים אשר מחויבת העירייה בהם על-פי חוק בין היתר הגשת כתבי אישום לפי חוק התכנון ורישוי עסקים.
4. פרויקטים שונים בהם פרויקט הביוב של העירייה הכולל הקמת מתקנים ותשתית לסילוק הביוב.

משרדנו עוסק בין היתר בהכנת חוזים במגוון  נרחב של תחומים במסגרת הרשות המקומית.

המשרד מטפל בענייני מכרזים, תשתית פיתוח בעיר, אגרות והיטלי פיתוח, ביטוחים בתכנון ובנייה, דיני עבודה.
בנוסף לאמור מטפל המשרד בענייני משפט מינהלי וציבורי הנוגע לחברות כמו גם לאזרחים.