דיני חוזים

הבעשרים השנים האחרונות עברו דיני החוזים בישראל תהליך של שינוי מהותי וצורני.

מושגים כגון "תום לב", "סבירות", חובות מתחום המשפט כגון חובות גילוי נאות, איסור מצגי שווא, כל אלה תופסים ברבות השנים תאוצה עצומה נוכח פסיקת בית המשפט העליון, אשר לנגד עיניו ערכים משתנים הגוברים על כללים פורמאליים ומוגדרים.

נורמות התנהגות בניהול משא ומתן לקראת חוזה, בעת קיומו, או בעת ביטולו והפרתו מחלחלות אט אט אל העולם העסקי – מסחרי.

נתח גדול במשרדנו נתון לעריכת חוזים, ניהול משא ומתן בתחומים מגוונים ורבים;
המשרד  משמש כיועצן המשפטי של חברות בנייה רבות ואמון על עריכת חוזי רכישת הדירות.

במשרד נערכים ונחתמים חוזי נדל"ן שונים לרבות יד שנייה.

נערכים חוזים להקמת שותפות חוזים לניהול בתי עסק ועוד ועוד